Μουσείο Μετάξης

Το Μουσείο Μετάξης στεγάζεται στο Αρχοντικό Κ. Κουρτίδη στο Σουφλί. Σκοπός της μόνιμης έκθεσης είναι η παρουσίαση των προβιομηχανικών τεχνικών της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων (σηροτροφίας) και επεξεργασίας του μεταξιού (μεταξουργίας) καθώς και της κοινωνικο-οικονομικής τους σημασίας για το Σουφλί και την ευρύτερη περιοχή.

Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις εκθεσιακές ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά 46 εκθεσιακές μονάδες με δισδιάστατο τεκμηριωτικό πληροφοριακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες) και παραδοσιακά αντικείμενα σχετικά με τη σηροτροφία και τη μεταξουργία.

Η πρώτη εκθεσιακή ενότητα παρουσιάζει διαχρονικά την ιστορία του μεταξιού που ξεκινά από την Κίνα, συνεχίζει με την Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, προχωρά στη Δύση και φθάνει ως την Οθωμανική περίοδο.

Η δεύτερη έχει ως θέμα τα στάδια της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων από την παραγωγή του μεταξόσπορου έως την απόπνιξη ("ψήσιμο") των κουκουλιών.

Η τρίτη αναφέρεται στην επεξεργασία του μεταξιού από τον καθαρισμό και τη διαλογή των κουκουλιών έως τη διαδικασία της ύφανσης των περίφημων σουφλιώτικων μεταξωτών.

Η τέταρτη αναλύει το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της μεταξουργίας, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο (19ος-20ός αι.) με ιδιαίτερη έμφαση στην ακμή και παρακμή της μεταξοβιομηχανίας στο Σουφλί και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της πόλης.

Photo Gallery

Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 01.11.2007 έως 31.03.2008
08:30-15:00
Μονή βάρδια

Θερινό:
(από 1 Μαρτίου έως 15 Οκτωβρίου)
Καθημερινά: 10:00 - 18:00 εκτός Τρίτης

Το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι το τέλος του 2008, για λόγους επανέκθεσης.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 73
Σουφλί
68400
Τηλ. +302554023700 - 2103219523
Fax.
e-mail. piop@piraeusbank.gr

Internet


Route planner

Αναζητήστε Ξενοδοχεία, Μουσεία, Αξιοθέατα και άλλα ενδιαφέροντα σημεία πάνω στον χάρτη της Θράκης.

Βρείτε τον δρόμο σας με την online εφαρμογή δρομολόγησης


http://www.thracehotels.gr/maps