Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Innovative & Environmentally friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship».