Πίνακες Τελικής Κατάταξης / Διαγωνισμός Πρόσληψης Προσωπικού / Έργο "Green Spots", Ελλάδα-Βουλγαρία