Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου συμβούλου

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου "Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής, για την υλοποίηση του Έργου 'Green Spots', στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013".