Διευκρινήσεις επί του Ανοιχτού Διαγωνισμού

Στο εγγραφό που ακολουθεί θα βρείτε διευκρινήσεις επί του Ανοιχτού Διαγωνισμού