Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου: ‘Innovative & Environmentally Friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship / Green Spots (Καινοτόμο και Φιλικό προς το Περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας)’»,

στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Τεύχος προκήρυξης